okres

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dobrovolný svazek obcí Povaloví

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Povaloví byl založen 30.8.2011 podepsáním Stanov a Zakladatelské smlouvy starosty obcí Lobodice, Polkovice, Oplocany a Uhřičice. Tomuto podpisu předcházelo schválení založení svazku zastupitelstvy jednotlivých obcí. Svazek byl založen proto, aby měl větší šanci vybudovat splaškovou kanalizaci ve všech členských obcích svazku a aby měl větší šanci k získání dotace na vybudování této kanalizace.
 
Dobrovolný svazek obcí Povaloví je také připraven po vybudování kanalizace tuto provozovat, tzn. starat se o její fungování a o vybírat stočné od jejích uživatelů.

Dobrovolný svazek obcí:

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dobrovolný svazek obcí Povaloví
  Obecní úřad Lobodice
  751 01 Lobodice 39 
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dobrovolný svazek obcí Povaloví
  Obecní úřad Lobodice
  751 01 Lobodice 39
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00 
  středa  8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 731 175
  mobilní telefon: +420 602514389

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.povalovi.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dobrovolný svazek obcí Povaloví
  Obecní úřad Lobodice
  751 01 Lobodice 39

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  info@povalovi.cz

  starosta.lobodice@seznam.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  gc7tqsh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-844340267/0100 (KB)

6. IČO

72549921

7. DIČ

CZ72549921

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Dobrovolný svazek obcí Povaloví je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.