okres

Dobrovolný svazek obcí Povaloví

Vítáme vás na stránkách Dobrovolného svazku obcí Povaloví. Jsme svazek obcí, který byl založen za účelem vybudování splaškové kanalizace ve všech členských obcích svazku. Naše obce leží okolo říčky Valová a proto jsme si zvolili název Povaloví. Chtěli jsme tím také říct, že odvedením splaškové vody na čistírnu odpadních vod chceme přispět k čistšímu životnímu prostředí a čistým řekám plným zdravých ryb a živočichů. Na těchto stránkách budeme čtenáře seznamovat s tím, jak postupujeme s budováním a provozováním kanalizace. Hlavně jsme si stránky zřídili proto, abychom mohli uveřejňovat dokumenty na úřední desce. Chtěli bychom psát také aktuality a přispívat do fotogalerie. V kontaktech najdete kontakty. Děkujeme, že jste si nás našli.

Kanalizační řád

Dotace Ol. Kraj1024_1.jpg

Aktuality

21. 6. 2023

Informace

Křižovatka řek - Sifon v Uhřičicích

DSC01333.JPG

Zajímavost, o jaké málokdo ví, se nachází na pravém břehu řeky Moravy v katastru obce Uhřičice u Kojetína. Najdete ji asi dva kilometry severně za obcí a je to stavba, která řeší překřížení řeky Valové s mlýnským náhonem. Této stavbě se říká Sifon a byla zbudovaná před sto lety v roce 1908. Zajímavé na této stavbě postavené z betonu je, že mohutnější mlýnský náhon podtéká pod dnem řeky Valové.

Mlýnský náhon byl v minulosti uměle zbudovaný a vytékal z řeky Moravy u Bolelouce. Poháněl po toku několik mlýnů a vléval se zpět do Moravy pod Lobodicemi. V roce 1583, rok po smrti pana Vratislava z Pernštejna, pána na Tovačově i Kojetíně, byl mlýnský náhon prodloužen, aby mohl dodávat vodu i na kojetínský mlýn. Přechod přes řeku Valovou vyřešili  tehdejší stavitelé překlenutím řeky Valové dřevěným korytem (tzv. vantrokami). V 80. letech 19. století bylo dřevěné koryto nahrazené  železným. Velkým nedostatkem ale bylo, že mezi hladinou řeky Valové a korytem byla mezera jen 1,4 m, což při velké vodě vždy znamenalo velké nebezpečí a většinou zaplavení okolí s následnými velkými škodami.

Z těchto důvodů byla Moravským zemským sněmem v Brně, země Moravskoslezské navržena a schválena úprava řeky Valové od mostu na okresní silnici mezi Bedihoštěm a Hrubčicemi až ke vtoku do řeky Moravy. Na provedení regulace byl v roce 1907 povolen zemský příspěvek 60.778 K v tehdejších měně a tento obnos byl převedený do rozpočtu stavby.

sifon.jpg

Autoři projektu vyřešili úkol skutečně originálně. Protože při regulaci řeky Valové bylo stanoveno, že její průtok v řečišti musí být volný a nepřerušovaný, aby voda při vysokém stavu volně protékala. Z toho důvodu naplánovali, že mlýnský náhon se stále stejným průtokem bude řeku Valovou podtékat.  Křižovatka byla provedena dvěma betonovými tunely pod novým řečištěm řeky Valové, kterými voda mlýnského náhonu nyní protéká dál na mlýn v Kojetíně. V našich poměrech i v rámci Rakousko-Uherska, to bylo dílo ojedinělé, které postavila stavební firma Pittel Brausewetter. Stavba stála 50.000 K v tehdejší měně a byla dokončena  v listopadu  roku 1908.