okres

Upozornění občanůmVážení občané.

Vzhledem k tomu, že se při připojování k nové splaškové kanalizaci množí případy, že při odpojování septiků a žump občané vypouští septiky a žumpy do nové splaškové kanalizace, upozorňujeme všechny občany, aby to nedělali. Je to nepřípustné a bude to pokutováno. Tak jako  Dobrovolný svazek obcí Povaloví jako provozovatel splaškové kanalizace bude postihován pokutami ze strany společnosti VaK Přerov, která při rozborech vody zjišťuje mnohonásobné překročení povolených hodnot dusičnanů a jiných látek v odpadní vodě z Uhřičic a tím bezpečně prokazuje vyčerpávání domovních septiků a žump v Uhřičicích.  Žumpy a septiky nesmíte čerpat ani do staré kanalizace, která už má sloužit pouze jako dešťová. Proto kdo neprokáže, že si nechal svůj septik nebo žumpu vyčerpat a vyčistit  odbornou firmou, například společností VaK Přerov nebo Sezako Prostějov, bude pokutován.

 

Děkujeme za pochopení.